Prima pagină Cabinete Laborator Galerie foto Link-uri utile Program Contact

 
Protecția datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice (pacienți)

Având în vedere prevederile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor),

SOCIETATEA CIVILĂ MEDICALĂ "DR. POPESCU DANIEL ȘI ASOCIAȚII", cu sediul în București, Calea Șerban Vodă nr. 211, sector 4, vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către subscrisa, precum și de drepturile pe care le aveți în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR).

Ne propunem să protejăm datele personale ale pacienților noștri și să fim transparenți cu privire la categoriile de date prelucrate. SOCIETATEA CIVILĂ MEDICALĂ "DR. POPESCU DANIEL ȘI ASOCIAȚII" înțelege obligațiile care îi revin față de dumneavoastră, din calitatea sa de prestator de servicii medicale, și dorește să vă ajute să înțelegeți cum și de ce prelucrăm datele dumneavoastră.

Această notificare adresată dumneavoastră are menirea de a clarifica modalitățile în care SCM "DR. POPESCU DANIEL ȘI ASOCIAȚII" folosește datele cu caracter personal ale pacienților săi coroborate cu politica de protecție și securitate a datelor.

Scopul și baza legală a prelucrărilor

În conformitate cu GDPR, SOCIETATEA CIVILĂ MEDICALĂ "DR. POPESCU DANIEL ȘI ASOCIAȚII" are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

SCM "DR. POPESCU DANIEL ȘI ASOCIAȚII" prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu GDPR, cu legislația specifică națională ce reglementează elaborarea, circuitul, utilizarea și păstrarea/arhivarea documentelor medicale.

În momentul în care vă decideți să apelați la serviciile medicale oferite de către SCM "DR. POPESCU DANIEL ȘI ASOCIAȚII", în condițiile legale specifice unităților spitalicești, vă solicităm un set de date personale și documente.

!!! Datele personale furnizate de dumneavoastră, în calitate de pacient, în mod liber, notate pe formulare tip folosite la consult, dar și copiile după documentele de identitate, diverse alte documente medicale (de exemplu: nume și prenume, biletul de trimitere, rezultatele analizelor efectuate anterior consultării, date privind anamneza - istoricul bolii, cazului, comorbidități etc.), date biometrice (înălțime, greutate, aspect al tegumentelor etc.), date privind orientarea sexuală sunt folosite exclusiv în scopul prevăzut de lit.h) a alin.(2) al art.9 din GDPR, și anume în vederea stabilirii "unui diagnostic medical, de furnizare de asistență medicală (...) sau a unui tratament medical", precum și pentru "gestionarea sistemelor și serviciilor de sănătate sau de asistență socială".

De asemenea, prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal intră și sub incidența lit.j) a alin.(2) al art.9 din GDPR, fiind necesară în scopuri de arhivare în interes public și/sau în scopuri statistice (în conformitate cu dreptul intern).

Înregistrarea, organizarea, consultarea, stocarea și comunicarea documentelor și implicit a datelor și informațiilor care privesc persoanele fizice vizate, este necesară în scopul:

- Notarea în Registrul de consultații, după caz, precum și a celorlalte documente medicale ce se coroborează la acestea;
- Notarea în Registrul de recoltări analize medicale/Registrul de radiologie;
- Evidența eliberării certificatelor medicale auto;
- Raportări către:

  • Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București;
  • Ministerul Sănătății;
  • Organele de cercetare penală/instanțelor judecătorești;
  • Poliția Română.

Datele și informațiile extrase din documentele prezentate în mod direct de către persoanele fizice vizate, vor fi prelucrate doar în scopurile declarate, și ulterior, vor fi arhivate în conformitate cu legislația națională aplicabilă în materia arhivării documentelor de interes public și/sau, după caz, în conformitate cu termenele aprobate prin nomenclatorul arhivistic al policlinicii.

CONDUCEREA SOCIETĂȚII 
 
 

Cabinete:

Ecografie:
Radiologie:
Radiologie dentară:
Tomografie computerizată:
Laborator:
Fisa medicala auto
Examene de specialitate pentru CERTIFICATE DE CĂSĂTORIE, AUTORIZAŢII DE LIBERĂ PRACTICĂ MEDICALĂ, CERTIFICATE PORT-ARMĂ şi CERTIFICATE AMBARCAŢIUNE
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

 
Copyright © 2009 Societatea Civilă Medicală Doctor Popescu Daniel şi Asociaţii
 

Webdesign: Romsym Data